OFERTA

Zapewniamy terminowość, oraz wysoką jakość wykonanych robót, przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku.


P.H.U.P INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
od początku istnienia oferuje kompleksowe projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie sieci, przyłączy i instalacji z branży wodno-kanalizacyjnej.
Z przyjemnością wykonamy, zmodernizujemy lub wyremontujemy dla Państwa:
●  sieci i przyłącza wodociągowe,
●  sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
●  sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej,
●  sieci i przyłącza gazowe,
●  drenaże,
●  instalacje centralnego ogrzewania,
●  instalacje wodno-kanalizacyjne,
●  instalacje wentylacji i klimatyzacji,
●  ujęcia wodny,
●  oczyszczalnie ścieków,
●  instalacje gazów medycznych.
 
Specjalizujemy się również w kompleksowym wykonawstwie przewiertów poziomych sterowanych rurami kamionkowymi oraz stalowymi osłonowymi dla sieci i przyłączy kanalizacji w systemie grawitacyjnym. Laserowna kontrola prowadzenia żerdzi pilotażowych pozwala uzyskać precyzyjne spadki.
 
Przedsiębiorstwo Budowlane P.H.U.P INST-GAZ Spółka Jawna, z siedzibą w Jaskrowie k/Częstochowy przy ul. Częstochowskiej 213, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników inżynieryjnych i administracyjnych. 
 
Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową oraz materiałową, pozwalającą skutecznie prowadzić działalność nie tylko w województwie śląskim, a także na terenie całego kraju.
 
Podczas wszystkich lat działalności, firma INST-GAZ zrealizowała szereg inwestycji, zlecanych przez wymagających Inwestorów. Jesteśmy przedsiębiorstwem solidnym i rzetelnym a nasze kwalifikacje potwierdzają referencje od znanych firm krajowych i zagranicznych.